Botulinum Toksin sinir-kas iletimini etkileyerek kasların yavaş çalışmasını sağlayarak etki gösterir. 

Ve Aynı mekanizma ile migren ağrılarını durdurur.

Özellikle migreni tetikleyen tüm noktalara yapılan toksin uygulaması ile başarılı sonuç almak olasıdır. Bu nedenle de Uluslararası Migren Tedavi Protokolünde yerini bulmuştur.

Yetkin ve deneyimli hekimlerce uygun yerlere ve uygun dozda yapılan toksinin etkisi 2. Gün başlar ve 15 günde pik yapar. Etki ortalama 4 ay devam eder. Düzenli,ardışık yapılan uygulamalar ile ağrı sıklığı giderek azalır ve zamanla unutturulur.

Böylelikle hem antiaging hem de ağrı yönünden konfor elde etmek mümkündür.